M 6.2 - Jishishan County, Linxia Prefecture, Gansu Province

Date & time: 2023-12-18 15:59:30 (UTC)
Local time at epicenter: Monday, Dec 18, 2023 11:59 pm
Latitude/ Longitude: 35°42'00.0"N 102°47'24.0"E
Epicenter: Jishishan Bonan, Dongxiang and Salar Autonomous County, Linxia, Gansu, China
Magnitude: 6.2
Depth: 10.0 km


Waveform
Listen to the waveform as audio:

ShakeMap

Nearby towns/cities
 • 37.8 km (23.5 mi) WNW of Linxia Chengguanzhen, Gansu, China
 • 66.3 km (41.2 mi) NNE of Labuleng, Gansu, China
 • 84.6 km (52.6 mi) N of Hezuo, Gansu, China
 • 89.9 km (55.8 mi) SSE of Nianbo, Qinghai, China
 • 97.7 km (60.7 mi) WSW of Lanzhou, Gansu, China

MMI (Modified Mercalli Intensity) Scale:
 • VII Chuimatan
 • VII Liugou
 • VII Shiyuan
 • VII Liuji
 • VII Zhaizigou
 • VII Hulinjia
 • VII Guanjiachuan
 • V Linxia Chengguanzhen
 • IV Lanzhou
 • IV Baiyin
 • IV Xining

Sources:
 • CEIC: M 6.2 - Jishishan County, Linxia Prefecture, Gansu Province
 • USGS: M 5.9 - 37 km WNW of Linxia Chengguanzhen, China
 • IRIS 

Find us on

Post a Comment

Previous Post Next Post